General

West-Papoea eist optreden VN tegen schendingen mensenrechten

Persbericht door de Stichting Legal Aid for the People of West Papua en advocatenkantoor Prakken D'Oliveira

Nederland, 24 juni 2016. English version is to be found here, Indonesian version here.

Het gerenommeerde advocatenkantoor Prakken D’Oliveira dient uitgebreide juridische klacht bij VN-Mensenrechtenraad, inzake mensenrechtenschendingen gepleegd door de staat van Indonesië jegens het volk van West Papoea.

De Stichting Rechtsbijstand voor de Bevolking van West Papua (Foundation Legal Aid for the People of West Papua), bijgestaan door het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor Prakken D’Oliveira, heeft een officiële klacht ingediend bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties namens de Federal State Republic of West Papua (Negara Republik Federale Papua Barat) en haar president Forkorus Yaboisembut, alsmede namens negentien naamloze burgers van West-Papoea.

demand action now

Help mee en roep op tot internationale juridische actie – deel deze afbeelding op Facebook

Oproep aan VN

De aanklacht is een uitgebreid en onderbouwd historisch en juridisch document, waarin een enorm en gevarieerd scala aan mensenrechtenschendingen wordt uiteengezet sinds het moment dat Indonesië West Papoea inlijfde na een democratisch schijnproces, volgend op de overdracht van deze voormalige Nederlandse kolonie door de Nederlandse regering aan Indonesië.

Na meer dan vijftig jaar van dood en verderf in West-Papoea, met aantallen slachtoffers waarvan de schattingen uiteenlopen tussen 100 duizend en 500 duizend, stellen de klagers dat het nu tijd is voor internationale juridische actie.

De Verenigde Naties worden opgeroepen om de systematische schendingen van de mensenrechten, gepleegd door Indonesië jegens de bevolking van West-Papoe in de periode tussen 1963 en het heden, formeel te veroordelen. De Mensenrechtenraad wordt opgeroepen om over te gaan tot een grondig feitelijk en juridisch onderzoek dat moet leiden tot formele veroordeling van Indonesië, alsmede tot een erkenning van de rechten van West Papoea en de Onafhankelijkheidsverklaring van 19 oktober 2011.

Ook wordt aangedrongen op formeel overleg tussen de Republic State of Indonesia (NKRI) en de Federal State Republic of West Papua (FSRWP), en wordt aangedrongen op een geleidelijke overdracht van uitvoerende macht van Indonesië naar West Papua. Tevens wordt de VN verzocht om hierin een formele intermediërende rol te vervullen.

Publieke lancering in Nieuwegein

De indiening van de klacht is het startschot van een juridische campagne die moet leiden tot vergroting van vrijheid en zelfbeschikking van de West-Papoea-Bevolking, alsmede tot een einde aan het permanente beleid van systematische mensenrechtenschendingen gepleegd door de staat van Indonesië.

Op 25 juni gaf mensenrechtenadvocaat Göran Sluiter van het advocatenkantoor Prakken D’Oliveira een presentatie over de aanklacht en de daaropvolgende juridische procedure aan geïnteresseerden, waaronder leden van de Nederlandse Papoea-gemeenschap, in kerkgebouw De Voorhof (Wiersdijk 8b) in Nieuwegein.

De volledige aanklacht kan hier worden gelezen of gedownload.

Deze aanklacht is het startschat van een jarenlange campagne, waarin zowel juridische strijd wordt geleverd als publiekelijke aandacht moet worden gezocht. Geef je om mensenrechten? Je hulp is belangrijk. Steun onze campagne.